Showing all 21 results

 • Palillos de bambu 144/10pares | EMBFOOD
  Palillos de bambu 144/10pares
  ID: H00165
  SKU: H00615
 • Palillos de bambu 144/10pares | EMBFOOD
  Palillos de bambu 144/10pares
  ID: H00162
  SKU: H00162
 • Palillos de bambu 144/10pares | EMBFOOD
  Palillos de bambu 144/10pares
  ID: H00164
  SKU: H00164
 • Palillos JLB 10p 1*100 MQ-016 | EMBFOOD
  Palillos JLB 10p 1*100 MQ-016
  ID: H05186
  SKU: 6926019813483
 • Palillos de bambu 144/10pares | EMBFOOD
  Palillos de bambu 144/10pares
  ID: H00163
  SKU: H00163
 • Palillos KGY1012 120/10pares | EMBFOOD
  Palillos KGY1012 120/10pares
  ID: H00323
  SKU: H00323
 • Palillos color negro 200/5pares | EMBFOOD
  Palillos color negro 200/5pares
  ID: H01926
  SKU: H01926
 • Palillos 5p 1*100 | EMBFOOD
  Palillos 5p 1*100
  ID: H42272
  SKU: H42272
 • Palillos 22.5cm 1*1000(10*100u) | EMBFOOD
  Palillos 22.5cm 1*1000(10*100u)
  ID: H42142
  SKU: H42142
 • Funda palillos 1*12(250px10) 21cm | EMBFOOD
  Funda palillos 1*12(250px10) 21cm
  ID: H04499
  SKU: H04499
 • Fundas de palillos 400pcs 1*25 | EMBFOOD
  Fundas de palillos 400pcs 1*25
  ID: H00028
  SKU: 2562889112369
 • Palillo de bambu 1*100 | EMBFOOD
  Palillo de bambu 1*100
  ID: H05271
  SKU: H05271
 • Palillos 1*100 | EMBFOOD
  Palillos 1*100
  ID: H05171
  SKU: 6927863700028
 • Palillos 1*125 | EMBFOOD
  Palillos 1*125
  ID: H05145
  SKU: H05145
 • Palillos de bambu 30/100p 21cm*4.8mm | EMBFOOD
  Palillos de bambu 30/100p 21cm*4.8mm
  ID: H00020
  SKU: H03092-1
 • Palillos de bambu 30/100p 21cm*4.8mm | EMBFOOD
  Palillos de bambu 30/100p 21cm*4.8mm
  ID: H00001
  SKU: 6921735898981
 • Palillos de bambu 30/100p 21cm*4.8mm | EMBFOOD
  Palillos de bambu 30/100p 21cm*4.8mm
  ID: H00009
  SKU: 6921735862012
 • Palillos de bambu 30/100p 23cm*4.8mm | EMBFOOD
  Palillos de bambu 30/100p 23cm*4.8mm
  ID: H03082
  SKU: 6921735865358
 • Palillos 26.5cm EMB 1*200 | EMBFOOD
  Palillos 26.5cm EMB 1*200
  ID: H03535
  SKU: 2562889112123
 • Cuenco GM 5” 1*24 | EMBFOOD
  Cuenco GM 5” 1*24
  ID: H04950
  SKU: H04950
 • Fundas de palillos 25/400pcs | EMBFOOD
  Fundas de palillos 25/400pcs
  ID: H00128
  SKU: 2562889112352