Showing all 18 results

 • 珍湖雪纯藕粉 20/305g | EMBFOOD
  珍湖雪纯藕粉 20/305g
  ID: 063159
  SKU: 6970830171857
 • 荣荣世家杭州西湖桂花莲子藕粉 14/570g | EMBFOOD
  荣荣世家杭州西湖桂花莲子藕粉 14/570g
  ID: 063158
  SKU: 6911361202214
 • 日本绿茶粉 12/200g | EMBFOOD
  日本绿茶粉 12/200g
  ID: 063039
  SKU: 4901184090527
 • 旧街场白咖啡3合1 20/570g | EMBFOOD
  旧街场白咖啡3合1 20/570g
  ID: 063129
  SKU: 9555076300000
 • *南方黑芝麻糊 25/360g | EMBFOOD
  *南方黑芝麻糊 25/360g
  ID: 060200
  SKU: 6901333290660
 • 3点1刻碳烧奶茶 24/20g*5 | EMBFOOD
  3点1刻碳烧奶茶 24/20g*5
  ID: 063054
  SKU: 4712134660826
 • 3点1刻经典原味奶茶 24/20g*5 | EMBFOOD
  3点1刻经典原味奶茶 24/20g*5
  ID: 063055
  SKU: 4712134660819
 • 3点1刻伯爵奶茶 24/20g*5 | EMBFOOD
  3点1刻伯爵奶茶 24/20g*5
  ID: 063079
  SKU: 4712134660840
 • 茶精韩国蜂蜜芦荟茶 20/580g | EMBFOOD
  茶精韩国蜂蜜芦荟茶 20/580g
  ID: 063042
  SKU: 8801550235155
 • A级抹茶粉(绿茶粉) 40/250g | EMBFOOD
  A级抹茶粉(绿茶粉) 40/250g
  ID: 063061
  SKU: 6910576205588
 • 冰泉速溶豆浆晶 40/220g | EMBFOOD
  冰泉速溶豆浆晶 40/220g
  ID: 063151
  SKU: 6901432000368
 • 冰泉速溶豆腐花 40/256g | EMBFOOD
  冰泉速溶豆腐花 40/256g
  ID: 063152
  SKU: 6901432000382
 • 20%折扣*日本日东红茶皇家奶茶草莓味(4箱*6u)24/140g | EMBFOOD
  20%折扣*日本日东红茶皇家奶茶草莓味(4箱*6u)24/140g
  ID: 063020
  SKU: 4902831510382
 • 20€/箱*日本日东红茶皇家奶茶蜜桃味(4箱*6u)24/140g | EMBFOOD
  20€/箱*日本日东红茶皇家奶茶蜜桃味(4箱*6u)24/140g
  ID: 063009
  SKU: 4902831510054
 • 日本日东红茶皇家奶茶(4小箱*6u)24/140g | EMBFOOD
  日本日东红茶皇家奶茶(4小箱*6u)24/140g
  ID: 063003
  SKU: 4902831502417
 • 福瑞果园冲泡缤果橙C 24/320g | EMBFOOD
  福瑞果园冲泡缤果橙C 24/320g
  ID: 063149
  SKU: 6932764002065
 • 豆腐老儿牌葡萄糖酸内脂 100/72g | EMBFOOD
  豆腐老儿牌葡萄糖酸内脂 100/72g
  ID: 063035
  SKU: 6923672000045
 • 泰山英式红茶拿铁 24/100g(5*20g) | EMBFOOD
  泰山英式红茶拿铁 24/100g(5*20g)
  ID: 063060
  SKU: 4710095808707