Showing all 7 results

 • 十八子作银耀切片刀 1*60 S1711-B | EMBFOOD
  十八子作银耀切片刀 1*60 S1711-B
  ID: H05275
  SKU: 6935732719866
 • KY尖尾安妮餐刀 亮黑色5879 | EMBFOOD
  KY尖尾安妮餐刀 亮黑色5879
  ID: H00950
  SKU: H00950
 • 十八子作不锈钢斩骨刀 1*36 S218-1 | EMBFOOD
  十八子作不锈钢斩骨刀 1*36 S218-1
  ID: H01189
  SKU: 6920264504950
 • P01十八子作1#斩切刀 1*48 | EMBFOOD
  P01十八子作1#斩切刀 1*48
  ID: H01359
  SKU: 6920264512399
 • PP02十八子作2#特锋斩切刀 1*48 | EMBFOOD
  PP02十八子作2#特锋斩切刀 1*48
  ID: H01360
  SKU: 6935732713734
 • *台湾西门不锈钢柄菜刀 7.2寸 1*50(刀身21.7cm) | EMBFOOD
  *台湾西门不锈钢柄菜刀 7.2寸 1*50(刀身21.7cm)
  ID: H03260
  SKU: H03260
 • KY不锈钢餐叉K0812 1*360 | EMBFOOD
  KY不锈钢餐叉K0812 1*360
  ID: H04359
  SKU: H04359